ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતી 2021

શિક્ષણ સહાયક ની ભરતી માટે ની માહિતી બધી જ માહિતી અહી આપેલી છે. શિક્ષણ સહાયક ની ટોટલ જગ્યા ૫૬૮૯, ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

શિક્ષણ સહાયક માટે ની સરકારી ભરતી

ગ્રાન્‍ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ માટે તા.૧૫/૧/૨૦૨૧ તથા ગ્રાન્‍ટેડ માધ્યમિક શાળાઓ માટે તા.૧૮/૧/૨૦૨૧ થી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરી શકાશે.
શિક્ષણ સહાયક

શિક્ષણ સહાયક માટે ની સરકારી ભરતી ની માહિતી

શિક્ષણ સહાયક સરકારી ભરતી વિગતો
જોબ નુ નામ: શિક્ષણ સહાયક
શિક્ષણની આવશ્યકતા: સત્તાવાર સૂચના વાંચો.
જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા: 5689 જગ્યા
વર્ષ મર્યાદા: 23 થી 39 વર્ષ
પગાર ધોરણ: ફીકસ ૩૧,૩૪૦/- માસિક વેતન
છેલ્લી તારીખ: ૨૪-૦૧-૨૦૨૧
શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો: સત્તાવાર સૂચના વાંચો.
પસંદગી પ્રક્રિયા: અંતિમ પસંદગી શૈક્ષણિક લાયકાત / ગુણવત્તા પર આધારિત હશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી: રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ લીંક દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ તારીખો: છેલ્લી તારીખ: ૨૪-૦૧-૨૦૨૧
અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો: ક્લિક કરો

આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરવા નમ્ર વિનંતી છે.

અમારી સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ: Instagram || Sarkari Bharti Website || ShareChat

દરોજ સરકારી ભરતી ની માહિતી મેળવવા માટે મારૂગુજરાત.com ની મુલાકાત લેતા રહો.

મારૂગુજરાત.com આપને શુભકામના પાઠવે છે.

You may like these posts